Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az www.chiefdog.hu (továbbiakban webáruház, szolgáltató) webáruházat üzemeltető Reider Dávid ev. szerződési feltételeit tartalmazza az alábbiak szerint:

Webáruház üzemeltetőjének adatai:

Név: ANDATA KFT      

Székhelye: 1112 Budapest, Cirmos utca 1. Ix. Em. 56.

Telephelye: 2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2. 153-154. rámpa           

Levélcím: 1158 Budapest, Szűcs István utca 41a

Adószáma: 13257082-2-43             

Bankszámlaszám: 12011148-00106053-00100002

E-mail cím: info@chiefdog.hu

Telefonos elérhetőség: +36303569246

Tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

Telefon: +36 1 707 6726

E-mail: info@sybell.hu

Az alábbiakban részletezett szerződési feltételek az www.chiefdog.hu webáruház és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban felhasználó, vásárló, megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A szolgáltató és felhasználó (a továbbiakban együttesen felek.). A webáruház használatával a felhasználó kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a 2013. évi V. törvény 6:77-6:81. § (továbbiakban Ptk) alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a webáruházunk által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén a webáruházban , vagy a webáruházon keresztül nyújtott, minden elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra.

A webáruházunkban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, ehhez az szükséges, hogy a felhasználó érvényesen és sikeresen, valós adatait megadva adja le megrendelését. Amennyiben a felhasználó a webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a megrendelés során, az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg.

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek. Következmények nélkül módosítható, lemondható a teljesítésig. Erre lehetőség van

 • levélben,  ANDATA KFT, 1158 Budapest, Szűcs István utca 41a
 • elektronikus levélben (e-mailben), info@chiefdog.hu címen.

A termékek és szolgáltatások webáruházban történő megjelenítése nem jelenti a szolgáltató ajánlati kötöttségét, a szolgáltatót ajánlati kötöttség nem terheli. A vásárló által egy vagy több termék megrendelése szerződéskötésre irányuló ajánlatnak minősül. Az adásvételi szerződés a megrendelés szolgáltató általi visszaigazolásával, mint az ajánlat elfogadásával jön létre.

 1. Elérhető termékek és szolgáltatások, árak

A webáruházunkban a kutyatartással kapcsolatos eszközök, felszerelések találhatók meg.

A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatra vonatkozó utasításokat a felhasználók a termékeket bemutató információs oldalakon megtekinthetik. Ezek alapvető információk, melyek segítik a felhasználót a döntésének meghozatalában. Ha a vásárlás előtt a megvásárolni kívánt termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk, és a képek által megjelenített színek eltérhetnek a valóságtól.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett, forintban van feltüntetve. A termék vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szállítási költségekről a jelen ÁSZF 4. pontjában kaphatnak részletes információt.

A webáruházunkban megrendelhető termékek árainak változtatási jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja.

Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás vételár kerül a webáruház oldalán feltüntetésre, különösen a nyilvánvalóan téves pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a felhasználó elállhat vásárlási szándékától. A szolgáltató a hibáról haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót, amely tájékoztatás nem minősül visszaigazolásnak, így nem jelenti a szerződés létrejöttét, akkor sem, ha a szolgáltató automatikus visszaigazolást küld. Ez esetben a vásárló szerződési ajánlatának a vásárló kifejezett elfogadó nyilatkozata minősül, amely tartalmazza, hogy a megrendelését a termék, szolgáltató által helyesbített, tényleges árának ismeretében, azt elfogadva adja le.

Megrendelés menete

A megrendelés regisztráció nélkül történik  a www.chiefdog.hu weboldalon keresztül. A vásárláshoz szükséges adatokat minden esetben meg kell adni. 

Megrendelés menete, szerződés létrejötte
Az egyes termékek mellett minden esetben megtalálhatóak az alapvető adatok, információk, a termék ára, a műszaki paraméterek és a termék fotója is, melyek segítik a vásárlót a döntésében. A kiválasztott termékek fotója mellett meg kell adni a mennyiséget, és a termékre jellemző paramétereket (pl. szín, méret stb.) is, majd a fekete „KOSÁRBA RAKOM” gombra kattintva a kiválasztott terméket a webáruház virtuális kosarába lehet helyezni. A kosárba tetszőleges mennyiségű termék helyezhető el.

A kiválasztott termék(ek) kosárba helyezését követően, a kosár tartalma a jobb felső sarokban található kosárra kattintva érhetőek el. Itt módosítható a termékek darabszáma, illetve törölhetőek a kosárban lévő  tételek.

A megrendelés folyamatában továbblépni a „PÉNZTÁR” gombra kattintva lehetséges, ahol következő lépésben a fizetési módot, számlázási adatokat és szállítási/átvételi adatokat kell megadni.  A szállítási adatoknál a „Megjegyzések” mezőbe lehet a vásárlással, a szállítással kapcsolatos egyéb információkat közölni a webáruház üzemeltetőjével. A vásárlást a “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomásával lehet lezárni, véglegesíteni.

A “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomásával a felhasználó véglegesíti a vásárlást.

A megrendelő által elküldött megrendelés megérkezését a szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelő által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

A megrendelő mentesül a szerződési kötelezettség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A rendelés leadása tehát a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintással történik, ami a megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Amennyiben a kiválasztott termék nincs raktáron a megrendelőt a szolgáltató e-mailben értesíti a termék raktárba történő beérkezésről, és a megrendelő fizetési kötelezettsége az ekkor kapott visszaigazoló e-mail megérkezésétől keletkezik. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megrendelőhöz, illetve vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik, illetve előre utalás esetén, a megrendelt termék(ek) vételárának bankszámlánkra történő beérkezése megtörtént, melyről szintén visszaigazoló e-mailt küldünk, a megrendelés napján és még egyszer a megrendelést követő 3. napon. Amennyiben az átutalás összege nem érkezik be bankszámlánkra, a megrendelést követő 5. nap éjfélig, a megrendelés automatikusan törlődik. A szolgáltató akkor fogadja el a megrendelést, ha a megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a szolgáltató rendelkezésre bocsátotta a megrendelés időpontjában. A megrendelés akkor történik meg, ha a megrendelő a megrendelés elfogadása előtt kifejezetten kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint hozzájárulását adja, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban található információkat is elolvasta és elfogadja a jelölő négyzetek bejelölésével. Ellenkező esetben a megrendelés nem véglegesíthető!

Bankkártyás vásárlás esetén a megrendelő a „FIZETÉS” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A bankkártyás fizetésről részletes tájékoztatást a 4. pontban a Fizetési lehetőségek címszó alatt található.

A megrendelő a megrendelés elküldése, illetve a visszaigazolás megérkezése után a megrendelésben tévesen megadott adatokat a szolgáltató felé e-mailben tudja javítani. A megrendelő köteles a téves adatokat mihamarabb korrigálni. Amennyiben a megrendelésben megadott adatokat a megrendelő a termékek szállításra történt átadását követően módosítja, köteles az ebből eredő többletköltségeket viselni.

A megfizetett ellenértékről a számla a teljesítést követően a Billingo online számlázó program rendszerében készül, és a megrendelő által megadott e-mail címre kerül kiküldésre PDF formátumban. A helytelenül megadott számlázási adatokért felelősséget nem vállalunk, az utólagos számlamódosításra csak a törvény adta keretek között van lehetőség maximum a számlakibocsátás dátumától számított 15 napon belül. Vállalkozások esetében a számlázási adatok között az adószám megadása elengedhetetlen, a hatályos jogszabályok miatt.

Ügyfélszolgálatunk munkatársai az info@chiefdog.hu címen készséggel állnak vásárlóink segítségére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.

Visszaküldés/csere:
Amennyiben a megrendelt termék nem megfelelő méretű, színű stb., a termék visszaküldését követően a szolgáltató a vásárló által megjelölt termékre, vagy akár más termékre cseréli, és megküldi azt a vásárlónak. Használt, piszkos terméket, ebben az esetben nem áll módunkban visszavenni, csak tiszta, nem használt, eredeti címkével ellátott és eredeti, sérülésmentes csomagolásban lévő terméket tudunk visszavenni. Kérjük, hogy a visszaküldött árut úgy küldjék vissza, ahogyan mi is küldtük – papír dobozba visszacsomagolva, gondosan lezárva -, ugyanis a nem így visszaküldött termékek megsérülhetnek és ilyen esetben nem áll módunkban a termék teljes árát visszatéríteni!  Az eredetileg megrendelt termék árától eltérő cseretermék árának esetleges pozitív árkülönbözete, valamint az újbóli
szállítás díja előreutalással, vagy bankkártyával a kiszállítás megtörténte előtt rendezendő. Csere esetén a visszaküldéshez szükséges formanyomtatványt a honlapon megtalálja, melynek kitöltése minden esetben elengedhetetlen! A visszaszállítás költsége a vásárlót terheli.!

Szállítási, fizetési és teljesítési feltételek:

Szállítási és fizetési feltételeink kizárólag a Magyarország területére történő kiszállításokra vonatkoznak. Termékeink a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft (továbbiakban GLS)és a FoxPost Zrt-én (továbbiakban Foxpost) keresztül kerülnek kiszállításra a vásárlók által megadott címre. A Webáruház a termék futárnak történő átadásáról minden esetben e-mailt küld a vásárlónak.

GLS:
A szállítás várható időpontja a termék(ek) szállítónak történő átadásától számított legfeljebb 3 munkanap. Amikor csomagját elkészítettük és átadtuk a GLS Hungary futárszolgálatának. A csomag feladásakor e-mailben értesíti a GLS a címzettet, hogy a következő munkanapon csomagja kiszállításra kerül. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot. A kiszállítás napjának reggelén, újabb értesítést kap a címzett, mely tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Ügyfélszolgálat telefonszámát és egy 3 órás időintervallumot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén e-mailes értesítést küld a GLS a címzetteknek. Az e-mailben megadott linken keresztül a címzett kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, egy másik címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott GLS CsomagPontban.

A GLS Hungary a kézbesítést munkanapokon 8-17 óra között végzi és két kézbesítési kísérletet biztosít, és a csomagot általában 5 munkanapig tartják, utána visszaszállításra kerül a szolgáltatóhoz.

A csomagok nyomon követhetőek a GLS által küldött értesítő üzenetében szereplő küldeményazonosító alapján: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

Foxpost:
A szállítás várható időpontja a termék(ek) futárnak történő átadásától számított legfeljebb 3 munkanap. Amikor csomagját elkészítettük és feladtuk a Foxpost csomagterminálnál, a megadott e-mail címre kapni fog egy értesítést, benne a várható szállítási időponttal. Ebben az esetben a megrendelt termék(ek)et a kiválasztott csomagterminálokban lehet átvenni. A csomagterminál kiválasztására a vásárlás során, a legördülő menü segítségével van lehetőség. A csomag a kiválasztott csomagterminálba való megérkezéséről a megadott telefonszámra a Foxpost SMS-értesítést küld, mely tartalmazza az egyedi „nyitókódot”, mellyel a csomag átvehető. A csomagterminálban a küldemények 3 napig vehetők át.
A Foxpostos szállítási lehetőség választására, nincs lehetőség nagyméretű termékek esetében pl: díjlovas pálca, nyeregszekrény, nyereg, ostor, nagyobb méretű istálló felszerelések. A maximális csomagméret, amely az automatában feladható: 60cm x 36cm x 62cm, 25 kg súlyhatárig. Az alábbi linken tájékozódhatnak a feladható csomagméretekről: https://foxpost.hu/
A csomagok nyomon követhetőek a www.foxpost.hu/csomagkovetes/ oldalán a webáruház által küldött e-mailben szereplő csomagazonosítóval.

Fizetési lehetőségek:
Utánvét: Ebben az esetben a vásárló a megrendelt termékek árát, azok kiszállítását átvételkor fizeti ki közvetlenül a futárnak készpénzben vagy bankkártyával. 

Bankkártyás fizetés weboldalunkon keresztül: A webáruházunkban a vásárlóknak lehetőségük van a bankkártyás fizetési mód választására a Paylike. által nyújtott fizetési szolgáltatás igénybevételével, a barion.hu oldalon keresztül. Az ily módon befizetett összegek a webáruház Paylikenál vezetett számláján kerül jóváírásra. A Paylike által nyújtott szolgáltatás elektronikus fizetést lehetővé tévő szolgáltatás. A fizetési szolgáltatást bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel vehetik igénybe. A rendszer a bankkártyás fizetés választásakor automatikusan a szükséges adatokat biztonságos csatornán továbbítja a Paylike felé. A webáruház a bankkártyával történő fizetésekért díjat nem számít fel.

Az elektronikus számlát a vásárláskor megadott e-mail címre küldjük ki. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben sérült a termék, kérjük, ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Mennyiségi kifogásra vonatkozó reklamációt a szolgáltató abban az esetben fogad el, ha a kézbesítéskor a vásárló erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetet fel.

Szállítási díjak:
A  szállítás díja a választott fizetési módtól és az átvétel helyétől függően az alábbiak szerint alakul. A szállítási díjak is tartalmazzák az általános forgalmi adót.

GLS:

 • Banki előreutalással, bankkártyával és banki befizetéssel történő fizetés esetén, átvétel helye háznál, megadott szállítási címre, a szállítás díja 1.290 Ft.

Foxpost:

 • Banki előreutalással, bankkártyával és banki befizetéssel történő fizetés esetén, átvétel helye a megadott csomagterminálnál, a szállítás díja 890 Ft.
 1. Tájékoztató a vásárlót megillető elállási jogról

A felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A felhasználó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek

a felhasználó vagy az általa megjelölt, a futárszolgálattól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy naptári napon belül gyakorolhatja.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a felhasználó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a felhasználó tett ajánlatot, a felhasználót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
A felhasználó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető – nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

Elállási nyilatkozat

Címzett: ANDATA KFT, Szűcs István utca 41a
E-mail cím: info@chiefdog.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése ]
Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ]
A fogyasztó neve: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó címe: [ értelemszerűen kitöltendő ]
Rendelés azonosító: [ értelemszerűen kitöltendő ]
Dátum: [ értelemszerűen kitöltendő ]
A fogyasztó aláírása: [ kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ]
Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a felhasználó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.
A felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
A szolgáltató a felhasználó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Ha a Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a szolgáltató telephelyének címére ( 9026 Győr, Zemplén utca 19/A), illetve a szolgáltatónak vagy a szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A felhasználó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a szolgáltató telephelyének címére kell visszaküldeni. 

A szolgáltató visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre. A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a két időpont közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A felhasználó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén:

 • „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”;
 • „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza”;
 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság
Az ÁSZF jelen pontja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014. Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.
A szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a felhasználó a Ptk. szabályai szerint.
A felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A felhasználó a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta (számla). Ebben az esetben a szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a felhasználó köteles bizonyítani, hogy a felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a felhasználó – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a felhasználó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A felhasználó a hiba felfedezése után köteles a lehető legrövidebb időn belül a hibát a szolgáltatóval közölni.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a szolgáltató jótállásra köteles, ez alól csak abban az esetben mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén a szolgáltató jótállást nem vállal. A rendelet hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a felhasználó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Nem tartozik a jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék felhasználó részére történő átadását követően lépett fel, ha a hibát a szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte, illetve ha a  szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, a helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, vagy elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a felhasználó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a felhasználónak okozott érdeksérelmet. Ha a szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a felhasználó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a felhasználó a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!
Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a felhasználó Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Panaszügyintézés helye, módja

A vásárló panaszával első sorban a szolgáltatóhoz kell hogy forduljon. Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben, e-mailben teheti meg:

postai úton: ANDATA KFT, 1158 Budapest, Szűcs István utca 41.,

e-mail útján: az info@chiefdog.hu címen;

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt azonosítószámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést. A panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezést, dokumentációt 5 évig megőrizzük.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vásárló nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával.

Amennyiben a felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre a vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a vásárló a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület igénybe vétele. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a megfelelőségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületnél illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez. A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont vonatkozásában együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
  Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levélcím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Telefon: (+36) 1 488-2131

Bírósági eljárás. A vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

Egyebek

A  www.chiefdog.hu webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elveszik. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárló megrendelését, törölheti fiókját és visszautasíthatja vásárlási szándékát.

A webáruház ezúton is tájékoztatja vásárlóit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a webáruház alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el a webáruház üzemeltetője.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság joghatóságát kötik ki.

A szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Módosítva: Budapest, 2022. július 07.

Shopping Cart

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás